Stara Buda Logo 350 jasne

ZASADY I UREGULOWANIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Dla Firmy STARA BUDA Twoja prywatność jest bardzo ważna. Opracowaliśmy niniejsze Zasady ochrony danych osobowych, aby dostarczyć informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w czasie Twojego kontaktu z nami poprzez telefon, e-mail lub stronę www, lub gdy zamawiasz u nas różne usługi. „Dane osobowe” oznaczają informacje dotyczące osoby fizycznej, której tożsamość jest znana lub którą można zidentyfikować.

Kategorie danych osobowych klientów przetwarzane przez STARĄ BUDĘ.

 

CELE I PODSTAWA PRAWNA:

STARA BUDA przetwarza Twój adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, adres dla celów dostarczania ważnych informacji dotyczących oferowanych usług, kontaktu wpierającego w fazie przedumownej, a także po zawarciu umowy. Podstawą prawną przetwarzania Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu dla tych celów jest uzasadniony interes STAREJ BUDY do dostarczenia Ci ważnych informacji o zamówionych przez Ciebie usługach. Jeśli udzielisz zgody na dostarczanie informacji marketingowych i newslettera od STARA BUDA, przetworzymy Twój adres e-mail w celu wysyłania informacji marketingowych i newslettera o różnych produktach/usługach oferowanych przez STARA BUDA. Podstawą prawną do przetwarzania Twojego adresu e-mail w tym celu jest Twoja zgoda. W dowolnym momencie możesz odwołać swoją zgodę poprzez link anulowania odbioru w dolnej części naszych e-maili marketingowych, kontaktując się z STARA BUDA pod adresem starabudakamionka@gmail.com.pl

 

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS KONTAKTU ZE STARA BUDA

Kiedy kontaktujesz się z nami przez e-mail, telefon, online lub osobiście, zbieramy dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Możemy również tworzyć dzienniki zdarzeń, które są przydatne w diagnozowaniu problemów związanych z korzystaniem z naszego portalu i rejestrować informacje o problemie z pomocą techniczną lub usługą. W celu poprawy obsługi klienta w granicach właściwych przepisów prawa możemy również rejestrować i weryfikować rozmowy z przedstawicielami obsługi klienta oraz analizować informacje zwrotne, które użytkownicy przekażą nam za pomocą dobrowolnych ankiet opinii klientów.

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Używamy tych informacji, aby zapewnić wsparcie klientom oraz monitorować jakość i rodzaje wsparcia klienta, które zapewniamy naszym klientom. Podstawą prawną przetwarzania takich informacji w tym celu jest uzasadniony interes STARA BUDA zapewniania dobrego wsparcia klientom.

 

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS ZAMAWIANIA USŁUGI

Jeśli zamówisz usługę poprzez portal www.starabuda.pl, telefonicznie, przez strony partnerów lub poprzez email, STARA BUDA zgromadzi Twoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu przetwarzamy, w celu zrealizowania Twojego zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest potwierdzenie rezerwacji noclegu. Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes STARA BUDA w celu realizacji usługi.

 

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS ZAMELDOWANIA

W przypadku pełnej płatności gotówką przy zameldowaniu przed rozpoczęciem pobytu Klient wypełnia formularz rejestracyjny, w którym proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług hotelowych. Wypełnienie formularza w zakresie rubryk: imię i nazwisko, adres oraz numer dokumentu tożsamości jest obowiązkowe. Klient proszony jest również o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 

INNE UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI:

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe innym:
(a) jeśli otrzymaliśmy od Ciebie ważną zgodę;
(b) w ramach działania wynikającego z obowiązującego prawa, np. ważnego wezwania, nakazu sądowego, procesu prawnego lub innej czynności prawnej;
(c) w ramach egzekwowania naszych warunków umownych lub zasad; lub
(d) w razie potrzeby w ramach stosowania dostępnych środków prawnych naprawy lub obrony w przypadku roszczeń prawnych.

PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE:

Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane.

 

DZIECI PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA:

Ponieważ usługi świadczone za pośrednictwem naszej strony mogą być skierowane również do osób młodszych niż 16 lat, dane osobowe takich osób przetwarzamy tylko w celu rozpatrywania i realizacji zamówienia, prawidłowego pośrednictwa i rezerwacji zamówionych usług oraz prowadzenia obsługi klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych tych osób jest wypełnianie umowy lub przeprowadzenie przedumownych zabezpieczeń na podstawie zamówienia klienta.

 

AKTUALIZACJE ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z dodaniem nowych usług i produktów, ulepszeniem naszej dotychczasowej oferty i zmianami technologii i ustaw możemy niniejsze zasady ochrony danych osobowych stale zmieniać. Datę ostatniej zmiany niniejszych zasad ochrony danych osobowych znajdziesz pod hasłem „Aktualizacje” na górze niniejszej strony. Wszystkie zmiany zostaną wprowadzone w życie w momencie opublikowania zmienionych zasad ochrony danych osobowych.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać, do wygaśnięcia Twojej zgody, dopóki będziemy prawomocnie zainteresowani ich przechowywaniem lub dopóki obowiązujące prawo nałoży na nas taki obowiązek. Po upływie ustanowionego okresu przechowania danych osobowych, Twoje dane osobowe zostaną usunięte.
Poniżej, w części „Twoje prawa”, opisano Twoje prawo do usunięcia danych.

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA OCHRONĘ DANYCH:

Osobą odpowiedzialną za ochronę Twoich danych osobowych jest Pani Helena Prawdzik-Mnich, z którą możesz się skontaktować – tarabudakamionka@gmail.com.pl. Jeżeli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi i przypuszczasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe nieprawidłowo, prosimy o kontakt z organem nadzoru Urzędem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej https://www.giodo.gov.pl/ .

 

TWOJE PRAWA:

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych masz prawo zażądać od STARA BUDA dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy lub usunięcia, w dalszej kolejności masz prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Twoich danych osobowych i prawo złożenia skargi do organu nadzoru. Jeżeli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy lub usunięcia, jeżeli chcesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania lub prawa sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Twoich danych, prosimy, wyślij wiadomość na adres starabudakamionka@gmail.com.pl

Podoba Ci się u nas?

Stara buda rodzinne pokoje